group of young multiracial people supporting AIDS HIV prevention

Stowarzyszenie “Jeden świat”

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS „Jeden Świat” istnieje na terenie Małopolski już od lat ’90 XX w.

Dziś skupia się na następujących działaniach:

  • Prowadzimy Punkty bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV w Krakowie i Rzeszowie, gdzie od 2015 roku testy wykonało ponad 9 000 osób, uzyskując profesjonalne poradnictwo i wsparcie;
  • Oferujemy również wsparcie dla osób zakażonych i ich bliskich w formie indywidualnych spotkań, telefonu interwencyjnego oraz internetowego poradnictwa;
  • Prowadzimy szkolenia dla poszczególnych grup zawodowych, organizacji pozarządowych oraz uczniów i studentów, zarówno przygotowujące profesjonalistów z zawodów pomocowych jak i skierowane do ogółu populacji;
  • Opracowaliśmy raport analizujący język używany w kontekście HIV w mediach, zawierający wskazówki odnośnie tego, jak należy mówić o zakażeniu, aby nie stygmatyzować osób zakażonych;
  • Prowadzimy akcje edukacyjne w klubach, na uczelniach i innych miejscach publicznych, w czasie których można porozmawiać z przeszkolonym edukatorem i pozyskać materiały profilaktyczne;
  • Upamiętniamy w swoich działaniach osoby zmarłe w związku z HIV;
  • Dążymy do prowadzenia racjonalnej polityki w zakresie dostępu do leczenia, kryminalizacji zakażenia, przeciwdziałania stygmatyzacji osób zakażonych i innych obszarach związanych  z HIV.

Powyższe działania realizuje zróżnicowany zespół, w skład którego wchodzą diagności laboratoryjni, lekarze, pedagodzy, prawnicy, psycholodzy, seksuolodzy i inni.

Więcej informacji na stronie www.stowarzyszeniejedenswiat.org